Výzkum ukazuje, proč přitažlivost vousatých mužů

Pokud jste si mysleli, že vášeň pro vousaté muže nemá žádné vysvětlení, víte, že ano. Nová studie z Evoluce lidského chování ukazuje, že muži s alespoň 10denním neoholeným vousem jsou mnohem přitažlivější než muži s tvářemi dítěte.

Názor 350 žen a 177 heterosexuálních mužů byl vzat v úvahu při hodnocení otázek, jako je jejich vlastní maskulinita, vzhled, otcovské schopnosti a zdraví, a to vše na základě obrázků znázorněných různými muži ve čtyřech různých vousech: hladké neoholení, 5denní vousy, 10denní vousy a plné vousy. A stejně jako muži nemají rádi pocit strniště, 10denní oholení mělo nejlepší výsledky.

Muži, kteří měli pětidenní nebo rovnou bradku, měli nejhorší výsledky, zatímco muži s plnovousem byli považováni za nejvíce otcovské. Podle studie strniště dává mužskost a zralost vlastnostem a bez agresivity, kterou poskytuje plnovous.

A dáváte přednost mužům s vousy nebo bez vousů?

КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС (Únor 2023)


  • 1,230