Analytičky žen

Dokončení naší série Ženský profil, budeme mluvit v neposlední řadě o Analytičky žen.

Jaké jsou tyto ženy?

Analytičky žen Jsou důkladné, přesné, pozorný k detailům a pilný. Jsou to extrémně organizované a sebekázněné ženy, mají tendenci být konzervativnější ve způsobu, jakým jednají, a zejména v oblékání.


Jsou více introvertní a berou v úvahu racionální argumenty. Mají rádi všechno organizované a formální, rádi dodržují pravidla a respektují tradice. Jsou loajální k několika, ale vybírají přátele.

Co potřebují k rozvoji?

Tváří v tvář stále dynamičtějšímu a složitějšímu světu, Analytičky žen Musí projít procesem adaptace, kde je změny a nepředvídané problémy tolik neobtěžují. Pružnost je také hlavní výzvou Analytičky žen. Je skvělé být včas a organizovaný. Analytici by si však měli dělat starosti s perfekcionismem a dbát na to, aby na vás a lidi kolem vás nebyli příliš nároční.

Jak jednat s analytikkou:

Co dělat?


  • Být na čas. Naše kultura tolerance vůči zpoždění analytiky vůbec nelíbí. Když tedy máte schůzku nebo schůzku s analytičkou, buďte včas Britové.
  • Učinit jednání na racionální úrovni. Nemá smysl zahájit jednání na základě emocionálních nebo vztahově zaměřených argumentů. Analytici se cítí připraveni učinit rozhodnutí, když jsou vyzbrojeni konkrétními a racionálními argumenty.
  • Poskytněte podrobné pokyny. Tyto ženy jsou důkladné a důkladné a mají tendenci být odborníky a rádi si prohlubují své znalosti v oblastech, v nichž působí. Aby mohli znát nový produkt nebo řešení, potřebují všechny podrobnosti. Jsou to skupiny žen, které čtou nejvíce příruček a specifikací.

Co dělat?

  • Nenabízejte zabezpečení a podporu. Nestabilita v rodinném a profesionálním prostředí je pro tento typ profilu kritickým faktorem. Tyto ženy zvyšují svou angažovanost a výkon, když se cítí být oceněny a respektovány svými vrstevníky. Musí si uvědomit, že mají podporu a prestiž svého týmu.
  • Vytvořte prostředí rizika a nejistoty: Analytičky žen Mají rádi a potřebují vypočítat a minimalizovat rizika v kterémkoli okamžiku svého života. I když jistota v reálném světě je téměř utopická, ideální je nechat je v neustálém bezpečném prostředí s nízkými změnami.
  • Buďte obecní a ne podrobní: Zatímco ženy Exekutoři a komunikátoři bývají obecně, ženy profil ženských analytiků Mají tendenci budovat kariéru specializace. Díky této odborné povaze Analytičky žen potřebují více detailů a hloubky než jiné behaviorální profily.

Nakonec v této sérii hovoříme o čtyřech profilech chování, které dělí nejen ženy, ale celé lidstvo. Doufám, že díky těmto znalostem můžete lépe porozumět sobě i ostatním a stát se tak ještě lepším člověkem.

Uvidíme se příště!

Digitální akademie, VII. běh Brno (Září 2023)


  • Kariéra a finance
  • 1,230