Studie říká, že používání mobilních telefonů zvyšuje krevní tlak

Studie provedená v Itálii dospěla k závěru, že používání mobilních telefonů může mít na lidské zdraví několik poruch. Mezi nimi vysoký krevní tlak, který může vést k infarktu, mozkové mrtvici a onemocnění ledvin.

Výzkum byl proveden u 94 pacientů s průměrným věkem 53 let, kteří měli mírnou hypertenzi. Lékaři je nechali v kanceláři samy, připojené k automatickému snímači krevního tlaku. Tito vědci tedy na mobilních telefonech alespoň třikrát zavolali pacienty a zjistili, že zatímco pacient byl v telefonu, jejich průměrný krevní tlak se zvýšil.

„Podskupina pacientů, kteří byli více zvyklí na používání telefonu, byla mladší, což mohlo ukázat, že mladší lidé jsou méně pravděpodobně rušeni telefonními útoky,“ uvedl autor studie Dr. Giuseppe Crippa.

Profesor Andrew Allen z katedry fyziologie univerzity v Melbourne řekl, že malé změny v našem krevním tlaku se dějí pořád. Víme, že mnoho denních aktivit může způsobit vysoký krevní tlak? Mohou to být jak příjemné aktivity, tak ne příjemné?

Zeitgeist: Moving Forward (2011) (Únor 2023)


  • 1,230