Studie ukazuje, že mnoho žen necítí „matky“ po porodu

Na žádost Colief Infant Drops byla provedena studie s 2000 matkami a ukázalo se, že většina z nich necítila matku při narození. Je dobře známo, že když matky drží své děti poprvé, zrodilo se pouto, kterému rozumějí jen oni. To je slavný pocit bytí matkou. které se u dotázaných neobjevily, byly naopak zasaženy pocitem extrémní odpovědnosti za další život, který způsobil poporodní psychologické problémy asi u jedné třetiny z nich.

Více než polovina z nich, 54% z nich, tvrdí, že lhala rodičům a příbuzným o tom, že se jim daří „velmi dobře“. s matčiným životem. Stále se cítí špatně selhávat v roli matky, zejména když dítě pláče, bere to jako problém s nimi a ne s dítětem a dívá se na to, jako by nebyli „dobrými matkami“.

To, co je nejvíce znepokojuje, jsou noci bez spánku: 79% tvrdí, že to byly nejtěžší období po narození dítěte. S růstem mladších matek je přirozené, že nejsou psychologicky ani fyzicky připraveny čelit velké zodpovědnosti mít dítě a vychovávat je nejlepším možným způsobem.

PREVENTABLE: PROTECTING OUR LARGEST ORGAN - DOCUMENTARY (Listopad 2022)


  • 1,230