Výzkum ukazuje na současné priority žen

Studie provedená na trhu Abe? S zahrnující 1 500 Američanů přinesla velmi překvapivé výsledky o tom, jak vnímají zdravý životní styl ve vztahu k jiným aspektům života.

61% respondentů uvedlo, že dobré stravování je důležitější než mít zdravý vztah. A zdravé stravování je stále prioritou, takže necháme stranou ani nákup nového oblečení nebo úsporu peněz.

Zatímco 70% žen uvedlo, že by raději nechalo své děti jíst dobře, než aby měly dobré známky, 60% souhlasilo s tím, že zdravé stravování je důležitější než úspora peněz. Osmdesát pět procent uvedlo, že by raději měli zdravé tělo než plnou skříň.

Jak je vidět z výsledků průzkumu, stále více se stává blahobyt, trend. Dobrou součástí je, že se jedná o zjevně zdravý trend.

Zdeňka Petáková - Hospodaření s nerostnými surovinami (Pátečníci PEN 17.7.2015) (Prosinec 2022)


  • 1,230