Jak dobře komunikovat na veřejnosti

Je vědecky dokázáno, že umění hraje zásadní roli v životě, mysli a lidském těle. Důvodem je to, že přínosy mezilidské komunikace jsou nesrovnatelné a účinně přispívají k psychickému, sociálnímu a profesnímu rozvoji, což zefektivňuje interakci mezi lidmi.

Podle učitele komunikace a řečníka Reinalda Polita, komunikativního učitele, ti, kteří se mohou bezpečně vyjádřit v publiku, obvykle umí efektivně komunikovat mezi lidmi. "Zvládnutí jeviště, kontrola emocí před publikem, schopnost obejít nepříznivé situace před hledištěm poskytují větší bezpečnost pro člověka, aby mohl komunikovat a vztahovat se ke snadnosti v každodenním životě," říká.


K léčbě nemocí a sebeúcty také napomáhá umění, tanec nebo prostě malování obrazu. Kdo ví mluvit dobře na veřejnosti a je si vědom toho, že vaše komunikace je efektivní, cítí se dobře přijímána lidmi a přijímána v různých prostředích, kterých se účastníte. Doména oratoře poskytuje kontrolu nad tělesným projevem, zejména gesta, držení těla a komunikaci s obličejem?, Vysvětluje Reinaldo Polito.

Tímto způsobem učitelka flamenca tance Camila Silva našla větší jistotu, získala větší důvěru a samozřejmě výrazně zvýšila její pohodu. "Tanec byl pro mě zásadní, protože teď mohu mít držení těla a mnohem lépe komunikovat na profesionálních akcích, které musím absolvovat," komentuje.

Umění tedy může obecně přispět k růstu na trhu práce nebo také k efektivnější komunikaci v každodenním životě. Čím více člověk vyrůstá ve své profesní činnosti, tím více bude záviset na své schopnosti komunikovat a méně na svých technických znalostech. Jakmile dosáhnete úrovně dohledu, budete se muset účastnit schůzek, vyjednat proces, předložit projekty, projednat návrhy atd. Kdo neví, jak komunikovat, může přerušit jejich profesní růst? “Vysvětluje Polito.


Jak komunikovat

Klidná řeč a přirozené chování je dobrou alternativou pro první zapojení publika. "V divadle i tanci musíte mluvit pomalu a dívat se na všechny, kteří vás poslouchají." Tímto způsobem můžete měřit, kolik lidí vaši zprávu rozumí?

U Polita musíme také zdůraznit každé slovo. • Alternativní hlasitost hlasu a rychlost řeči pro příjemný a motivující rytmus. Doporučuje se používat slova, kterým rozumějí všichni posluchači, a také se vyhnout technické slovní zásobě před lidmi, kteří svou činnost neznají?

Mít elegantní postoj na jevišti nebo při představení je nanejvýš důležité. • Umístěte se elegantně normálním rozložením tělesné hmotnosti na obě nohy. Také se vyhněte nadměrnému množství a nedostatku gest. Obecně platí, že mírná gesta jsou nejvíce doporučovaná?

Plánování toho, co bude představeno, je nezbytné, avšak v komunikaci je nezbytné vědět, jak se vyhnout nepředvídaným situacím. • Vydělejte posluchače zpočátku s upřímným poděkováním a komplimenty. Poté odhalte, na který předmět se budete zabývat. Zadejte problém, který chcete vyřešit, a předložte řešení nebo návrh. Odstraňte veškerý možný odpor veřejnosti. Nakonec požádejte posluchače, aby váš návrh zvážili nebo jednali?, Učí Polito.

Stydím se mluvit před lidmi a zasekávám se při mluvení (Září 2023)


  • Kariéra a finance
  • 1,230