Lidé se zdravotním postižením získávají pracovní trh jako fotografické modely

V polovině roku 2007 vytvořila fotografka Kica de Castro v São Paulo jinou agenturu: v obsazení má pouze modely s určitým druhem tělesného postižení. S cílem ocenit a zařadit tyto odborníky na trh, který je ještě neukryl, vzdoroval standardům a přinesl naději a příležitost pro mnohé, počínaje pouhými 5 modely a dnes s přibližně 85 celostátními.

"Nejdřív jsem neměl podporu ani od lidí se zdravotním postižením, nevěřili, že trh otevře dveře rozmanitosti, ale dokázali jsme a stále se snažíme ukázat, že krása a postižení nejsou protikladná slova?" říká fotograf.

"Neexistuje jediný standard krásy, vesmír je tvořen rozmanitostí, krása nemůže být vynechána z tohoto začlenění?" Kica zdůrazňuje a potvrzuje potřebu ocenit všechny druhy krásy a odstranit předsudky ve všech oblastech trhu práce.

Lidské projekty, jako je tento, ukazují, jak zásadní je zacházet se zdravotně postiženými lidmi se stejnou důstojností a poskytnout jim dobré příležitosti a podporovat konec předsudků.

КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС (Únor 2023)


  • 1,230